Struki ili struci?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: struki ili struci? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi sibilarizacija u dativu i lokativu imenice struka. Pravilno je da se u dativu i lokativu sibilarizacija provodi. Stoga je pravilan oblik: struci. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Nije uspjela pronaći posao u struci jer živi u Hrvatskoj. Preko obiteljskih veza pronašla je posao u struci.

LEAVE A COMMENT