Sumnjiv ili sumljiv?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: sumnjiv ili sumljiv? Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što izaziva sumnju. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te se tvori od prefiksa su- i glagola misliti. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sumnjiv, sumnjiva, sumnjivi, sumnjivo…

OSTAVITE KOMENTAR