Kako se piše pravilno na hrvatski?

Suočiti ili suoćiti?

Kako je pravilno pisati: suočiti ili suoćiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači s nekim se sresti oči u oči. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te se tvori od prefiksa su- i imenice oko. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati suočiti, suočim, suočiš, suoči…