Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oči ili oći?

Kako je pravilno pisati: oči ili oći?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Ovdje je riječ o nominativu množine imenice oko kojim se označava organ vida. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati oči.

Primjeri:

  • Imao je tako lijepe oči da nisam mogla prestati gledati u njih.
  • Ja imam smeđe oči, a moj muž ima plave. Što misliš kakve će oči imati naša djeca?
  • Pogledaj me u oči i reci mi da mi govoriš istinu.
  • U očima se sve vidi, inteligencija, emocije i razum.
  • Kakve je oči imala tvoja pokojna baka?
  • Oči su joj bile boje mora, a tko zna koga sad gledaju.
  • Marko ima smeđe oči, a njegova djevojka ima plave.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše nominativ množine imenice oko – oči. Genitiv množine glasi očiju, dativ, lokativ i instrumental očima.