Superćelija, super ćelija ili super-ćelija?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: super-ćelija, super ćelija ili super ćelija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica ženskog roda označava jako strujanje zraka praćeno tučom. Super jest latinski prefiks u značenju nad ili iznad. Pravilno se piše sastavljeno s imenicom ili pridjevom uz koji dolazi. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati superćelija, superćelije, superćeliji, superćelijom…

OSTAVITE KOMENTAR