Kako se piše pravilno na hrvatski?

Uopšte ili uopće?

Kako je pravilno pisati: uopće ili uopšte?

Zbog zajedničke povijesti i suživota u istoj državi govornici hrvatskog jezika često dvoje u uporabi nekih riječi kojima su prije bili izloženi u medijima.

Ovdje je riječ o prilogu koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku koristi se oblik uopće.

Oblik uopšte pravilan je u srpskom jeziku.

Hrvatski i srpski jezik slični su jezici i pripadaju indoeuropskoj jezičnoj skupini. Oba jezika su slavenski jezici, točnije južnoslavenski jezici. Međutim, ta dva jezika nisu ista, iako se u bivšoj državi koristio naziv srpskohrvatski ili hrvatskosrpski jezik.

Neke od poznatijih razlika između naziva su primjerice: mrkva i šargarepa, demokracija i demokratija, Evropa i Europa, ispušni plinovi i izduvni gasovi, kino i bioskop, kvalificiran i kvalifikovan, spužva i sunđer i mnoge mnoge druge.

Primjeri:

  • Uopće te više ne želim čuti ni vidjeti.
  • Uopće nije smiješno.
  • Uopće ne znam što si ti mislila s tim reći, budi malo preciznija.
  • Uopće nije pošteno da oni mogu ići, a mi moramo ostati kući.
  • Uopće ne želim znati kako se on zove i odakle dolazi.
  • Uopće me ne zanimaš i ne zovi me više.
  • Kako je ona uopće saznala za nas dvoje?
  • Ja uopće ne znam gdje oni žive i odakle su došli.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše prilog uopće. Oblik uopšte koristi se u srpskom jeziku.