Uopšte ili uopće?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uopće ili uopšte? Ovdje je riječ o prilogu koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku koristi se oblik uopće.

LEAVE A COMMENT