Kako se piše pravilno na hrvatski?

Tehnički ili tehnićki?

Kako je pravilno pisati: tehnički ili tehnićki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu koji označavaju nešto što se odnosi na tehniku ili na način tehnike. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati tehnički, tehničkog, tehničkom, tehničke…