Turistički ili turistićki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: turistički ili turistićki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji označavaju nešto što se odnosi na turizam i turiste ili na njihov način. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati turistički, turističkog, turističkom…

OSTAVITE KOMENTAR