Ucjenjivač ili ucijenjivač?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ucjenjivač ili ucijenjivač? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onaj koji ucjenjuje. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ucjenjivač, ucjenjivača, ucjenjivaču…

OSTAVITE KOMENTAR