Ucjenjivač ili ucjenjivać?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ucjenjivać ili ucjenjivač? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onaj koji ucjenjuje. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ucjenjivač, ucjenjivača, ucjenjivaču…

OSTAVITE KOMENTAR