Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ujače ili ujaće ili ujaku?

Kako je pravilno pisati: ujače ili ujaće ili ujaku?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Ovdje je riječ o vokativu imenice muškog roda ujak. Imenica u hrvatskom jeziku označava majčina brata. U tvorbi vokativa događa se glasovna promjena palatalizacija. Palatalizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnici k, g, h zamjenjuju palatalima č, ž, š ispred samoglasnika /e/ i /i/. Pravilno se piše: ujače.

Primjeri:

  • Ujače, hvala što si mi kupio bicikl.
  • Dragi moj ujače, hvala ti na svemu što si učinio za mene.
  • Ujače, možeš li mi dodati sol i papar?
  • Bez tebe, ujače, više ništa nije isto.
  • Živiš li dobro u Njemačkoj, ujače?
  • Ujače moj, nedostaješ mi i nadam se da se vidimo što prije.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše vokativ jednine imenice muškog roda ujak – ujače.