Kako se piše pravilno na hrvatski?

Bicikl ili bicikla?

Kako je pravilno pisati: bicikl ili bicikla?

U ovom primjeru radi se o dvama imenicama, bicikla i bicikl, od kojih je prva ženskog, a druga muškog roda. Obje imenice imaju isto značenje, označavaju prijevozno sredstvo veoma popularno u današnje vrijeme pojačane svijesti o ekologiji. Obje imenice su u uporabi. No, samo je jedna pravilna i točna u hrvatskom standardnom jeziku.

Riječ je o imenici muškog roda koja dolazi od francuskog bicycle. U Dalmaciji se često može čuti oblik bicikla u nominativu jednine. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati oblik bicikl za nominativ jednine. Genitiv je bicikla, dativ biciklu, akuzativ bicikl…

Primjeri:

  • Moj bicikl je u vrtu.
  • Uzeo sam tvoj bicikl.
  • Hoćeš li mi posuditi bicikl da napravim dva kruga po kvartu?
  • Želim upravo takav bicikl, crveni s košarom naprijed.
  • Hoćeš li i meni kupiti bicikl, tata?
  • Upravo sam vidjela najljepši bicikl na svijetu.
  • Oduvijek je voljela voziti bicikl i juriti ulicom.
  • Posudila sam Martin bicikl i rekla je da ga moram sutra vratiti.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda bicikl. Genitiv glasi bicikla, dativ i lokativ biciklu, instrumental biciklom, akuzativ bicikl. U množini imenica glasi bicikli, bicikala, biciklima…