Umjerenjak ili umijerenjak?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: umjerenjak ili umijerenjak? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onaj koji je umjeren. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati umjerenjak, umjerenjaka, umjerenjaku…

OSTAVITE KOMENTAR