Kako se piše pravilno na hrvatski?

Unutarnji ili unutrašnji, unutarnja ili unutrašnja…?

Kako je pravilno pisati: unutarnji ili unutrašnji, unutarnja ili unutrašnja…?

Ovdje je riječ o dvojbi kako se pravilno piše pridjev – unutarnji ili unutrašnji, unutarnja ili unutrašnja, unutrašnje ili unutarnje? U uporabi su obje varijante pisanja. Postavlja se pitanje koja je od dviju varijanti pravilna u hrvatskom standardnom jeziku.

Ovi pridjevi u značenju ‘koji je unutar nečega, u nečemu’ nepotpuni su sinonimi što znači da su zamjenjivi u gotovo svim kontekstima.
Neki jezikoslovci smatraju da se ipak oblik unutarnji odnosi više na apstraktne i nematerijalne odnose, a oblik unutrašnji više na konkretne i materijalne odnose. To možemo potkrijepiti sljedećim primjerima.

Primjeri:

  • Progonio ga je unutarnji nemir i u zadnje vrijeme sve se teže s tim nosio.
  • To se dogodilo u unutrašnjosti zemlje.
  • Radio je u Ministarstvu unutarnjih poslova.
  • To je bilo njegovo unutarnje stanje duha.
  • Razmišljala je kako bi mogla urediti unutrašnji prostor svojeg stana.
  • Njezino unutarnje stanje bilo je zabrinjavajuće, a počela je pokazivati i znakove depresije.

Postoji i arhaični oblik nutarnji koji je pak danas stilski obilježen.

Zaključno, unutarnji i unutrašnji, unutarnja i unutrašnja, unutarnje i unutrašnje su sve pravilni i točni oblici, no nisu zamjenjivi u apsolutno svim kontekstima. Valja slijediti uvriježene obrasce korištenja pojedinog oblika poput naziva ustanova kao što je Ministarstvo unutarnjih poslova, fraze unutarnji organi, unutrašnji gradovi i slično.