Unutarnji ili unutrašnji, unutarnja ili unutrašnja…?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: unutarnji ili unutrašnji, unutarnja ili unutrašnja…?

Ovi pridjevi u značenju ‘koji je unutar nečega, u nečemu’ nepotpuni su sinonimi što znači da su zamjenjivi u gotovo svim kontekstima.
Neki jezikoslovci smatraju da ipak oblik unutarnji odnosi se više na apstraktne i nematerijalne odnose, a oblik unutrašnji više na konkretne i materijalne odnose. To možemo potkrijepiti sljedećim primjerima:
Progonio ga je unutarnji nemir.
To se dogodilo u unutrašnjosti zemlje.
Radio je u Ministarstvu unutarnjih poslova.
To je bilo njegovo unutarnje stanje duha.

Postoji i arhaični oblik nutarnji koji je pak danas stilski obilježen.

Zaključno, unutarnji i unutrašnji, unutarnja i unutrašnja, unutarnje i unutrašnje su sve pravilni i točni oblici, no nisu zamjenjivi u apsolutno svim kontekstima. Valja slijediti uvriježene obrasce korištenja pojedinog oblika poput naziva ustanova kao što je Ministarstvo unutarnjih poslova, fraze unutarnji organi, unutrašnji gradovi i slično.

LEAVE A COMMENT