Uopćavati ili uopčavati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uopćavati ili uopčavati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači misliti ili govoriti općenito. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uopćavati, uopćavam, uopćavaš…

LEAVE A COMMENT