Kako se piše pravilno na hrvatski?

Općenito ili opčenito?

Kako je pravilno pisati: općenito ili opčenito?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Ovdje je riječ o prilogu koji označava nešto načelno, uopćeno. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od praslavenske riječi obьtjь. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati općenito, općenita, općenitim…

Primjeri:

  • Općenito govoreći, većina gimnazijalaca kasnije ima uspješnu karijeru.
  • Ona općenito nije voljela rodbinu, a pogotovo njegovu rodbinu.
  • Općenito su svi bili oduševljeni, a netko čak i više od toga.
  • Općenito je prihvaćeno da se izbori namještaju.
  • Općenito je naglasak stavljen na raspolaganje imovinom koja je oduzeta.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše prilog općenito.