Općenito ili opčenito?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: općenito ili opčenito? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji označava nešto načelno, uopćeno. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te dolazi od praslavenske riječi obьtjь. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati općenito, općenita, općenitim…

OSTAVITE KOMENTAR