Uskraćen ili uskračen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uskraćen ili uskračen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom glagola uskratiti koji znači ne dati nekome nešto što mu pripada. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uskraćen, uskraćena, uskraćeni…

OSTAVITE KOMENTAR