Uživajte ili uživaj te?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: uživaj te ili uživajte? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imperativ množine glagola uživati znači osjećati ugodu ili zadovoljstvo. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sastavljeno: uživajte, uživajmo…

LEAVE A COMMENT