Kako se piše pravilno na hrvatski?

Zaredom zajedno ili odvojeno?

Piše li se pravilno zaredom zajedno ili odvojeno?

U ovom slučaju riječ je o dvjema različitim jezičnim pojavama. Pišući odvojeno, za redom, riječ je o prijedlogu za koji dolazi uz imenicu u instrumentalu. Takvo rastavljeno pisanje pravilno je u primjerima poput:
Išli smo za redom dječaka koji su veselo stupali.
Odlučili smo pojuriti za redom jer su nas već prestigli.
Osvrtala se i pogledala za redom koji se skupljao ispred popularne trgovine odjećom.

Pisano sastavljeno, zaredom, riječ je o prilogu koji označava da je nešto išlo jedno za drugim odnosno da se neki postupak ponavlja.
Primjeri takve uporabe su sljedeći:
Uslijedilo je pet potresa zaredom.
Pojela je zaredom čak deset vrućih peciva.
Zaredom je napisao sve zadatke koji su mu preostali.

U zaključku, valja pripaziti o tome je li riječ o prijedložnom izrazu ili prilogu, te tome prilagoditi pisanje. Ako je riječ o prilogu piše se sastavljeno, zaredom. Ako je riječ o prijedložnom izrazu, piše se za redom.