Kako se piše pravilno na hrvatski?

Najbolje ili naj bolje?

Kako je pravilno pisati: naj bolje ili najbolje?

Ovdje je riječ o obliku pridjeva u superlativu, odnosno superlativu pridjeva dobar.

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

U lingvistici je superlativ naziv za treći stupanj u stupnjevanju ili komparaciji pridjeva i načinskih priloga kojim se izriče najveći stupanj nekog svojstva.

Pri komparaciji često dolazi do glasovnih promjena. Primjerice, kod oblika jak – jači, blag – blaži, lud – luđi i dr. Dolazi i do promjene gubljenja nepostojanog a (bolestan – bolesniji, jasan – jasniji). Kod nekih se primjerice događa jotacija i nepostojano a (sladak – sladji – slađi) ili jotacija i jednačenje po mjestu tvorbe (žestok – žešći). Također, uvijek dolazi do kraćenja jata (lijepljepši).

U hrvatskom se jeziku superlativ tvori tako što se ispred komparativa dodaje prefiks naj-. Ako komparativna osnova počinje s j-, u superlativu se pišu dva j, odnosno glas j se ne gubi. Tako je pravilno pisati: najjači, najjužniji, najjadniji, najjasniji.

Primjeri:

  • Ja sam najbolji u razredu.
  • On je najbolji čovjek kojeg poznajem.
  • Mislim da je najbolje da idemo kući.
  • Ja sam ti najbolja koju ćeš ikad imati.

Pravilo glasi da se superlativni oblici uvijek pišu sastavljeno. Stoga je ispravno pisati: najbolji, najbolja, najbolje. Isto je i kod drugih oblika: najjači, najmlađi, najbrži…