Kako se piše pravilno na hrvatski?

Veledrogerija, vele-drogerija ili vele drogerija?

Kako je pravilno pisati: vele drogerija, vele-drogerija ili veledrogerija? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, vele- kao prvi dio riječi označava da je drugi dio riječi višeg stupnja ili nešto veliko. Drogerija je trgovina u kojoj se prodaju lijekovi i kozmetika. Pravilno je pisati spojeno ili sastavljeno: veledrogerija, veledrogerije, veledrogeriji, veledrogerijama…