Kako se piše pravilno na hrvatski?

Vezano uz ili vezano za?

Kako je pravilno pisati: vezano uz ili vezano za?

Ovdje je riječ o dvojbi kako pisati veznički izraz vezano uz ili vezano za.

Često se koristi u pisanju eseja, znanstvenih i drugih radova, kao praktičan način povezivanja teksta.

Dolazi od glagola vezati (u doslovnom značenju, spojiti dva kraja užeta) te prijedloga za ili uz.

Lektori savjetuju korištenje izraza ‘vezano za’, a izbjegavanje onoga ‘vezano uz’. Vodeći se tim savjetom, primjeri pravilne uporabe su sljedeći:

Ostalo je mnogo neodgovornih pitanja vezano za njegov odlazak u drugi klub.
Imale su mnogo zajedničkih interesa vezano za odgoj djece.
Htjela je predložiti neke ideje vezano za organizaciju zabave.
Nije imala ništa na umu vezano za doček Nove godine.
Htio je da ona napravi neke promjene vezano za njegu kose, ali je ona odbila.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: vezano za.