Začahurenost ili zaćahurenost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: začahurenost ili zaćahurenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je začahuren. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati začahurenost, začahurenosti, začahurenošću…

LEAVE A COMMENT