Kako se piše pravilno na hrvatski?

Zarez ispred ili?

Piše li se pravilno zarez ispred ili?

Zarez je interpunkcijski znak kojim se odvajaju riječi u rečenici, dijelovi rečenice i surečenice. U hrvatskom pravopisu postoje pravila o korištenju zareza.

Primjerice, vokativ se odvaja zarezom ili zarezima, kao u primjerima:
Nina, gdje mi je automobil?
Donesi mi, majko, tu čašu sa stola.

Zarezom se odvajaju riječi u nabrajanju odnosno nizanju:
Kupili smo romobil, kolica, igračke, hranu i još mnogo toga.

Kad je riječ o vezniku ili govorimo o vezniku rastavnih rečenica. To je vrsta nezavisnosloženih rečenica gdje je sadržaj jedne ‘rastavljen’ od sadržaja druge.

U pravilu, kod rastavnih rečenica ne koristi se zarez. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Doći ćemo u kafić ili ćemo otići u trgovinu.
Hoćeš li kupiti automobil ili ćeš odseliti i Irsku?
Ili nauči cjelokupno gradivo hrvatskog ili ja odlazim.

U zaključku, u hrvatskom jeziku u pravilu se ne piše zarez ispred ili.