Kafić ili kafič?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: kafić ili kafič? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava ugostiteljski objekt koji poslužuje kavu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati kafić, kafića, kafiću, kafićem…

LEAVE A COMMENT