Završio ili završijo?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: završijo ili završio? U nekim govorima hrvatskog jezika može se često čuti oblik završija, završijo i slično. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu radnom glagola završiti koji je naglašen dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati završio.

LEAVE A COMMENT