Kako se piše pravilno na hrvatski?

Završio ili završijo?

Kako je pravilno pisati: završio ili završijo?

U ovoj dvojbi riječ je o pravilnom pisanju glagolskog pridjeva radnog ili aktivnog glagola završiti – završio ili završijo. U hrvatskom jeziku i njegovim narječjima postoji mnogo varijacija kad je riječ o glagolskom pridjevu radnom u muškom rodu.

Slične dvojbe postoje i kod drugih glagola, poput radio ili radijo, mislio ili mislijo, želio ili želijo, vidio ili vidijo, i tako dalje.

U nekim govorima hrvatskog jezika može se često čuti oblik završija, završijo i slično. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu radnom glagola završiti koji je naglašen dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati završio. Pravilno se pišu i glagolski pridjev radni glagola raditi – radio, misliti – mislio, željeti – želio, vidjeti – vidio.

Primjeri:

  • Iako smo sve završili prije kraja radnog vremena, šef nas nije htio pustiti kući jer on nije završio sve.
  • Završio je sve što je i planirao pa je zadovoljan otišao svojoj djeci.
  • Nije završio namjeravane poslove pa je bio nesretan jer ga je sve to čekalo sutra.
  • Marko je završio Martine zadatke i svoje jer je jako volio Martu.
  • On je završio kineziološki fakultet i lako je došao do zaposlenja.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol završiti u glagolskom pridjevu radnom muškog roda jednine – završio. Cjelokupni glagolski pridjev radni glagola završiti glasi: završio, završila, završilo, završili, završile, završila.