Tag : E

Kako je pravilno pisati: ekonomičnost ili ekonomićnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava poslovanje uz niske troškove. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekonomičnost, ekonomičnosti, ekonomičnoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: eko sustav, eko-sustav ili ekosustav? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice sustav. Imenica je naglašena dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekosustav, ekosustava, ekosustavu, ekosusta..

Read more

Kako je pravilno pisati: eko savjetnik, ekosavjetnik ili eko-savjetnik? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice savjetnik. Imenica označava osobu koja je savjetnik u pitanjima ekologije. Pravilno se piše sastavljeno: ekosavjetnik, ekosavjetnika, ekosavjetniku, ekosavjetnici, ekosavjetnicima, ekosavjetni..

Read more

Kako je pravilno pisati: evropski ili europski? Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu koji označavaju nešto što se odnosi na Europu ili na način Europe. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom te se tvore od grčkih riječi Ευρώπη, Eurốpê. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati europski, europskog, europs..

Read more

Kako je pravilno pisati: Evropljani ili Europljani? Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označavaju stanovnici Europe. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom te se tvori od grčkih riječi Ευρώπη, Eurốpê. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Europljanin, Europljanina, Europljan..

Read more

Kako je pravilno pisati: Evropa ili Europa? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava jedan od pet kontinenata, mitološku kćer kralja Agenora ili Jupiterov satelit. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom te se tvori od grčkih riječi Ευρώπη, Eurốpê. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Europa, Europe, Europi, Euro..

Read more

Kako je pravilno pisati: ekonomist ili ekonomista? Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava stručnjaka za ekonomske znanosti. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U srpskom jeziku pravilno je pisati ekonomista, međutim u hrvatskom standardnom jeziku nominativ jednine glasi ekonomist, a genitiv jednine ekonomista. Primjer pravilne uporabe glasi: Čuo sam procjene uglednog ekonomista, On je ..

Read more

Kako je pravilno pisati: epidemiolog ili epidemijolog? Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava osobu koja se bavi epidemiologijom. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati epidemiolog, epidemiologa, epidemiolože, epidemiolozi, epidemiolo..

Read more

Kako je pravilno pisati: epidemiološki ili epidemijološki? Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na epidemiologiju ili epidemiologe. Dolazi od riječi epidemiologija te je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati epidemiološki, epidemiološkom, epidemiološ..

Read more

Kako je pravilno pisati: etnički ili etnićki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na narod, što pripada narodu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom i dolazi od grčke riječi ethnikós. Pravilno je pisati etnički, etničkog, etničkom, etni..

Read more