Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: E

Eko rasizam, ekorasizam ili eko-rasizam?

Kako je pravilno pisati: eko rasizam, eko-rasizam ili ekorasizam? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice rasizam. Imenica je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekorasizam, ekorasizma, ekorasizmu, ekorasizmom…

Ekolanac, eko lanac ili eko-lanac?

Kako je pravilno pisati: eko lanac, ekolanac ili eko-lanac? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice lanac. Imenica je naglašena dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekolanac, ekolanca, ekolancu…

Eko brod, eko-brod ili ekobrod?

Kako je pravilno pisati: eko brod, eko-brod ili ekobrod? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice brod. Imenica je naglašena kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ekobrod, ekobroda, ekobrodu…

Eko savjetnik, ekosavjetnik ili eko-savjetnik?

Kako je pravilno pisati: eko savjetnik, ekosavjetnik ili eko-savjetnik? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Naime, riječ nastaje od grčkog prefiksoida oíko u značenju kuća, dom, boravište i imenice savjetnik. Imenica označava osobu koja je savjetnik u pitanjima ekologije. Pravilno se piše sastavljeno: ekosavjetnik, ekosavjetnika, ekosavjetniku, ekosavjetnici, . . . Pročitaj više

Ekonomista ili ekonomist?

Kako je pravilno pisati: ekonomist ili ekonomista? Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava stručnjaka za ekonomske znanosti. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U srpskom jeziku pravilno je pisati ekonomista, međutim u hrvatskom standardnom jeziku nominativ jednine glasi ekonomist, a genitiv jednine ekonomista. Primjer pravilne uporabe glasi: Čuo sam . . . Pročitaj više

Europski ili evropski?

Kako je pravilno pisati: europski ili evropski? U ovom primjeru riječ je o dvojbi kako pisati pridjev i prilog koji se tvori od imenice ženskog roda Europa i sufiksa -ski. Imenica Europa označava jedan od kontinenata starog svijeta koji je smješten sjeverno od Afrike i zapadno od najvećeg kontinenta Azije. . . . Pročitaj više

Evropljani ili Europljani?

Kako je pravilno pisati: Evropljani ili Europljani? Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označavaju stanovnici Europe. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom te se tvori od grčkih riječi Ευρώπη, Eurốpê. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Europljanin, Europljanina, Europljaninu…

Europa ili Evropa?

Kako je pravilno pisati: Europa ili Evropa? Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava jedan od kontinenata, mitološku kćer kralja Agenora ili Jupiterov satelit. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom te se tvori od grčkih riječi Ευρώπη, Eurốpê. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Europa, Europe, Europi, Europom… . . . Pročitaj više

Epidemiološki ili epidemijološki?

Kako je pravilno pisati: epidemiološki ili epidemijološki? Ovdje je riječ o pridjevu koji označava nešto što se odnosi na epidemiologiju ili epidemiologe. Dolazi od riječi epidemiologija te je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati epidemiološki, epidemiološkom, epidemiološkim…

Epidemiolog ili epidemijolog?

Kako je pravilno pisati: epidemiolog ili epidemijolog? Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava osobu koja se bavi epidemiologijom. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati epidemiolog, epidemiologa, epidemiolože, epidemiolozi, epidemiologom…