Tag : J

Kako je pravilno pisati: janjičarski ili janjićarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji označavaju nešto što se odnosi na janjičare ili na način janjičara. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati janjičarski, janjičarskog, janjičarskom, janjičar..

Read more

Kako je pravilno pisati: janjičar ili janjićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava pješaka u vojsci Osmanskog Carstva. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati janjičar, janjičara, janjičaru, janjiča..

Read more

Kako je pravilno pisati: juhi ili jusi? Ovdje je riječ dativu i lokativu imenice ženskog roda koja označava tekuće jelo koje se priprema tako što se u vodi kuha meso, riba ili povrće. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnici k, g, h zamjenjuju suglasnicima c, z, s ispred samoglasnika i. U ovom slučaju ..

Read more

Kako je pravilno pisati: jakošću ili jakošču? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ instrumentalnu jednine imenice ženskog roda koja označava svojstvo li osobinu onoga koji je jak, treću glavnu krepost u tomističkom učenju, mjeru učinka fizikalnog djelovanja u fizici i drugo. Naglašena je dugouzlaznim ..

Read more

Kako se pravilno piše: je li ili jeli? Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno ..

Read more

Kako je pravilno pisati: jezični ili jezićni? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu muškog roda koji je nastao od imenice jezik. Ispravno ga je pisati: jezični, jezičnog, jezičnom, jezičnih… Tako je ispravno: jezični savjetnik, jezično savjetovanje, jezični unitari..

Read more

Kako je pravilno pisati: južni pol ili Južni pol? Južni pol je pojam koji se odnosi na najjužniju točku na zemlji. Međutim, opcije pisanja velikim i malim slovom – obje su prihvatljive. Kad je riječ o zemljopisnom pojmu onda je ispravno – Južni pol. No kada držimo magnet u ruci, onda se piše – južni ..

Read more

Kako je pravilno pisati: jugoslavenski ili Jugoslavenski? Ovdje je riječ o pravilima pisanja velikog i malog početnog slova. Pravilo glasi da se pridjevi koji završavaju nastavcima -ski, -ški i -čki u hrvatskom jeziku pišu malim početnim slovom. Tako je isto od Jugoslavija – jugoslavenski, Europa – europski, Amerika – američki, Finska – fi..

Read more

Kako je pravilno pisati: jugo zapadnjak ili jugozapadnjak? Imenica muškog roda označava vjetar koji puše iz smjera jugozapada. Dolazi od imenice stvorene od dvaju dijelova: jugozapad. Vjetar se pravilno piše: jugozapadnjak, jugozapadnjaka, jugozapadnjacima… Također se piše: jugozapadno, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: jednoobrazan ili jednobrazan? Ovdje je riječ o pridjevu muškog roda u značenju ‘ujednačen, jednak, sukladan, isti’. Dolazi u tvorbi od ‘jedno’ i imenice obraz. Pravilno ga je pisati sastavljeno bez gubljenja samoglasnika koji se nađu jedan uz drugoga: jed..

Read more