Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: J

Jačati ili jaćati?

Kako je pravilno pisati: jačati ili jaćati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači učiniti nešto jačim. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati jačati, jačam, jačaš, jača, jačaju…

Janjičarski ili janjićarski?

Kako je pravilno pisati: janjičarski ili janjićarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji označavaju nešto što se odnosi na janjičare ili na način janjičara. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je . . . Pročitaj više

Janjičar ili janjićar?

Kako je pravilno pisati: janjičar ili janjićar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava pješaka u vojsci Osmanskog Carstva. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati janjičar, janjičara, janjičaru, janjičarem…

Juhi ili jusi?

Kako je pravilno pisati: juhi ili jusi? Ovdje je riječ dativu i lokativu imenice ženskog roda koja označava tekuće jelo koje se priprema tako što se u vodi kuha meso, riba ili povrće. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnici k, g, h zamjenjuju suglasnicima c, z, s ispred . . . Pročitaj više

Jakošću ili jakošču?

Kako je pravilno pisati: jakošću ili jakošču? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ instrumentalnu jednine imenice ženskog roda koja označava svojstvo li osobinu onoga koji je jak, treću glavnu krepost u tomističkom učenju, mjeru učinka fizikalnog djelovanja u fizici . . . Pročitaj više

Je li ili jeli?

Kako se pravilno piše: je li ili jeli? Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge . . . Pročitaj više

Jezični ili jezićni?

Kako je pravilno pisati: jezični ili jezićni? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu muškog roda koji je nastao od imenice jezik. Ispravno ga je pisati: jezični, jezičnog, jezičnom, jezičnih… Tako je ispravno: jezični savjetnik, jezično savjetovanje, jezični unitarizam…

Jugozapadnjak ili jugo zapadnjak?

Kako je pravilno pisati: jugo zapadnjak ili jugozapadnjak? Imenica muškog roda označava vjetar koji puše iz smjera jugozapada. Dolazi od imenice stvorene od dvaju dijelova: jugozapad. Vjetar se pravilno piše: jugozapadnjak, jugozapadnjaka, jugozapadnjacima… Također se piše: jugozapadno, jugozapad.

jugoslavenski ili Jugoslavenski?

Kako je pravilno pisati: jugoslavenski ili Jugoslavenski? Ovdje je riječ o pravilima pisanja velikog i malog početnog slova. Pravilo glasi da se pridjevi koji završavaju nastavcima -ski, -ški i -čki u hrvatskom jeziku pišu malim početnim slovom. Tako je isto od Jugoslavija – jugoslavenski, Europa – europski, Amerika – američki, . . . Pročitaj više

Jedno postotni ili jednopostotni?

Kako je pravilno pisati: jedno postotni ili jednopostotni? Pridjev muškog roda označava da je čega jedan od sto, odnosno jedan posto. Pridjev je pravilno pisati sastavljeno, odnosno: jednopostotni, jednopostotna, jednopostotno…