Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: J

Jednoobrazan ili jednobrazan?

Kako je pravilno pisati: jednoobrazan ili jednobrazan? U ovoj dvojbi riječ je o pravilnom načinu pisanja pridjeva – jednakobrazan ili jednakoobrazan. Odnosno, postavlja se pitanje piše li se pridjev s jednim ili dva slova o, to jest gubi li se u tvorbi pridjeva glas o. Postoje i slične dvojbe poput . . . Pročitaj više

Jahač ili jahać?

Kako je pravilno pisati: jahač ili jahać? Dvoje u pisanju između glasova č i ć česte su u hrvatskom jeziku. Ova imenica muškog roda označava ‘onog koji jaše’ i dolazi od glagola jahati te od sufiksa -ač. Stoga je ispravno pisati: jahač, jahači, jahačima, jahačica, jahačice, jahački…

Jedanaesterac ili jedanesterac?

Kako je pravilno pisati: jedanaesterac ili jedanesterac? Imenica muškog roda u nogometu označava kazneni udarac koji se puca s udaljenosti od jedanaest metara. Budući da dolazi od broja jedanaest pravilno ga je pisati: jedanaesterac, jedanaesterca, jedanaestercima…

Jasnoća ili jasnoča?

Kako je pravilno pisati: jasnoća ili jasnoča? U hrvatskom jeziku postoje mnoge dvojbe u pisanju između glasova č i ć. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja dolazi od pridjeva jasan i dodavanjem sufiksa -oća. Stoga je pravilno pisati: jasnoća, jasnoći, jasnoće, nejasnoća, nejasnoćama…

Jazz-koncert ili jazz koncert?

Kako je pravilno pisati: jazz-koncert ili jazz koncert? Ovdje je riječ o dvjema sastavnicama koje označavaju jedan pojam. Jedna je od njih posuđena iz engleskog jezika te ju je potrebno pisati kosim slovima, onako kako se piše u jeziku iz kojeg je preuzeta. Budući da označuju jedan pojam i svaka . . . Pročitaj više

Jahaći ili jahači?

Kako je pravilno pisati: jahaći ili jahači? Ovdje se radi o dvjema različitim riječima. Prva je od njih pridjev koji označava ono što služi za jahanje, npr. jahaća oprema. Jahači je, pak, nominativ množine imenice jahač (Jahači dolaze na svojim konjima). Dakle, oba oblika su pravilna, samo je važno pripaziti . . . Pročitaj više

Jučerašnji ili jučašnji?

Kako je pravilno pisati: jučerašnji ili jučašnji? Ovdje je riječ o dvojbi kako se pravilno piše pridjev – jučerašnji ili jučašnji. Pridjev označava da se što odnosi na jučer, dan prije danas. Može i označavati u širem smislu da je nešto zastarjelo, “od jučer”. Oba pridjeva, i jučerašnji i jučašnji, . . . Pročitaj više

Jarči ili jarkiji?

Kako je pravilno pisati: jarči ili jarkiji? Riječ je o komparativu pridjeva jarki koji označava onoga koji je blistav, izrazit ili vreo, vruć. Budući da se komparativi tvore sufiksom -ji, u navedenom pridjevu zajedno su se našli nepalatal k i glas j te stopili u palatal č. Navedena se glasovna . . . Pročitaj više

Južni pol ili južni pol?

Kako je pravilno pisati: Južni pol ili južni pol? Navedeni naziv može imati više značenja. Kada je riječ o najjužnijoj točki na Zemlji koja se nalazi na području Antartike, tada ga potrebno pisati u skladu s pravopisnim pravilima pisanja zemljopisnih lokaliteta, dakle Južni pol. Ako se radi o jednom od . . . Pročitaj više

Jarac ili jarac?

Kako je pravilno pisati: Jarac ili jarac? Imenica dolazi u više značenja. Ako je riječ o mužjaku ovce, tada ju je potrebno pisati malim slovom. Kada se odnosi na zodijački znak ili osobu rođenu u tom znaku (od 22. prosinca do 20. siječnja), imenica se također piše malim slovom. Ako . . . Pročitaj više