Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: J

Još više ugodan ili još ugodniji?

Kako je pravilno pisati: još više ugodan ili još ugodniji? U engleskome se jeziku komparativi pridjeva tvore nadodavanjem riječi more, značenja ‘više’ (comfortable – more comfortable, dangerous – more dangerous). Model više + pridjev preuzet je iz engleskog jezika te ga nije pravilno upotrebljavati u hrvatskom jeziku. Dakle, piše se . . . Pročitaj više

Jaja ili jajeta?

Kako je pravilno pisati: jaja ili jajeta? Ovdje je riječ o tome kako se piše genitiv jednine imenice srednjeg roda jaje. Postoji dvojni oblik genitiva – jaja i jajeta – a postavlja se pitanje koji je od tih dvaju oblika točan i ispravan u hrvatskom standardnom jeziku. Dvosložne imenice srednjeg . . . Pročitaj više

Johnnya ili Johnnyja?

Kako je pravilno pisati: Johnnya ili Johnnyja? Pri sklananju domaćih i stranih imena muškog roda treba pripaziti na njihov izgovor. Ako u izgovoru završavaju na -i, tada se u sklonidbi između osnove i nastavka umeće j. Budući da se y u imenu Johnny čita kao i (Džoni), potrebno je pisati: . . . Pročitaj više

James Bondu ili Jamesu Bondu?

Kako je pravilno pisati: James Bondu ili Jamesu Bondu? U hrvatskome se jeziku sklanjaju i ime i prezime muške osobe. Navedeno pravilo vrijedi i za domaća i za strana imena i prezimena. Dakle, pravilno je pisati James Bond, Jamesa Bonda, Jamesu Bondu, Jamesom Bondom… Sljedeći primjeri su također ispravni: Volim . . . Pročitaj više

Jakovov ili Jakovljev?

Kako je pravilno pisati: Jakovov ili Jakovljev? U ovom primjeru riječ je o tome kako se pravilno piše posvojni pridjev vlastitog imena Jakov – Jakovov ili Jakovljev. Nepoželjno je u hrvatskom jeziku koristi oblik u genitivu – od Jakova, te je stoga poželjni znati kako se pravilno piše posvojni pridjev. . . . Pročitaj više

Ja bi ili ja bih?

Kako je ispravno pisati: ja bi ili ja bih? Ovdje je riječ o aoristu glagola biti. Greške u pisanju su veoma česte, budući da se u izgovoru često propušta izgovoriti posljednji dio, te se često koristi oblik ‘bi’ u svim licima. Tako se često čuje ‘ja bi, ti bi, vi . . . Pročitaj više

Jučer ili jućer?

Kako je pravilno pisati: jučer ili jućer? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Ječam ili jećam?

Kako je pravilno pisati: ječam ili jećam? Imenica dolazi od praslavenskog (j)ęčьmy. Označava jednogodišnju žitaricu koja se koristi u prehrani i pivarstvu. U hrvatskom standardnom jeziku ispravno ju je pisati: ječam, ječma, ječmu, ječmovi, ječmeni, ječmenica, ječmenik…

Jednađba ili jednadžba?

Kako je pravilno pisati: jednadžba ili jednađba? Ovdje je riječ o tvorbi riječi od glagola jednačiti i sufiksa -ba. U takvoj tvorbi dobivamo oblik jednačba, gdje je č bezvučni glas ispred zvučnog glasa b. Tada glas b utječe na svojeg prethodnika i č prelazi u svoj zvučni parnjak dž. Konačan . . . Pročitaj više

Jedanput ili jedamput?

Kako je pravilno pisati: jedanput ili jedamput? Ovdje je riječ o prilogu koji označava da se nešto dogodilo ili događa jednom, a sastoji se od broja jedan i imenice put. Pitanje je provodi li se u tvorbi priloga ikakva glasovna promjena. Prilog u značenju ‘jednom, u jednoj prilici’ u svojoj . . . Pročitaj više