Kako se piše pravilno na hrvatski?

Jedanput ili jedamput?

Kako je pravilno pisati: jedanput ili jedamput?

Ovdje je riječ o prilogu koji označava da se nešto dogodilo ili događa jednom, a sastoji se od broja jedan i imenice put. Pitanje je provodi li se u tvorbi priloga ikakva glasovna promjena.

Prilog u značenju ‘jednom, u jednoj prilici’ u svojoj tvorbi nema ni jednu glasovnu promjenu te je pravilno pisati: jedanput. U izgovoru se ipak provodi jednačenje po mjestu tvorbe te se izgovara /jedamput/. Ovdje je riječ o tome da se suglasnik n ispred p nalazi na granici dviju osnova, te se u pisanju jednačenje ne provodi.

Primjeri:

  • Mama, možemo li samo jedanput otići u park i ostati tamo cijeli dan?
  • Htjela je samo jedanput da se njoj posveti u potpunosti i da ne misli na posao.
  • Samo jedanput se nismo vezali u automobilu i vidiš što se dogodi!
  • Jedanput smo se sreli na trgu i nakon toga više nikad.
  • Ja sam jedanput ugledala žirafu u sred Zagreba, ali o tome nikome ne govorim.
  • Samo jedanput sam ga htjela vidjeti, da vidim je li se promijenio.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše prilog jedanput. Odnosno, u tvorbi priloga (jedan + put) ne provodi se nikakva glasovna promjena.