Kako se piše pravilno na hrvatski?

Kči ili kći, kčer ili kćer?

Kako je pravilno pisati: kći ili kči, kćer ili kčer?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

U ovom primjeru, imenica dolazi od praslavenskog dъkt’i. Označava ‘žensko dijete u odnosu prema svojim roditeljima’ a u hrvatskom je pravilno pisati: kći i kćer. S tim da je kći nominativ jednine, a kćer je akuzativ jednine i treba ih pravilno koristiti. U svim oblicima koristi se oblik s ć: kći, kćer, kćerima, kćerin, kćerka, kćeriju…

Primjeri:

  • Srela sam tvoju kćer jučer na trgu.
  • Ti si moja kći i moraš me slušati.
  • Nije bila kći kakvu je željela, niti je ona bila majka za poželjeti.
  • Volim svoju kćer više nego ikoga na svijetu.
  • Imala je dvije kćeri i jednog sina.
  • Kći mi je više umjetnički tip, sliči svom ocu.
  • Moje kćeri su mi najveći ponos.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda kći (nominativ) te u akuzativu kćer. Pravilno je i kćeri, kćerima, kćeriju…