Tag : N

Kako je pravilno pisati: naćitanost ili načitanost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava odlika nekoga tko je načitan. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati načitanost, načitanosti, načitanoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: načitati se ili naćitati se? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači previše čitati. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati načitati se, načitam, načit..

Read more

Kako je pravilno pisati: novćarka ili novčarka? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava predmet u kojem se nosi novac, lisnica. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati novčarka, novčarke, novčar..

Read more

Kako je pravilno pisati: novćarski ili novčarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu ili prilogu koji se odnose na novčare ili novčarstvo. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati novčarski, novčarskog, novčars..

Read more

Kako je pravilno pisati: novćić ili novčić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu imenice novac ili o komadu kovanog novca. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati novčić, novčića, novčiću, novči..

Read more

Kako je pravilno pisati: novčar ili novćar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava bankar. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati novčar, novčara, novčaru, novča..

Read more

Kako je pravilno pisati: nadnićar ili nadničar? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava osobu koja radi za nadnicu. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nadničar, nadničara, nadničaru, nadniča..

Read more

Kako je pravilno pisati: nadnićariti ili nadničariti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači raditi za nadnicu. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nadničariti, nadničarim, nadničariš, nadnič..

Read more

Kako je pravilno pisati: nadnićarski ili nadničarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojim se označava nešto što se odnosi na nadničara ili na način nadničara. Naglašeni su kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nadničarski, nadničarskog, nadničar..

Read more

Kako je pravilno pisati: nadničarka ili nadnićarka? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobu koja radi za nadnicu. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nadničarka, nadničarke, nadniča..

Read more