Tag : N

Kako je pravilno pisati: najgušći ili najgušči? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o superlativu pridjeva gust koji dolazi od praslavenske riječi gǫstъ. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati najgušći, najgušćeg, najgušćem, najguš..

Read more

Kako je pravilno pisati: neodređen ili neodredžen? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto neutvrđeno i nejasno. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati neodređen, neodređena, neodređ..

Read more

Kako je pravilno pisati: neodredženost ili neodređenost? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina nečega što je neodređeno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati neodređenost, neodređenosti, neodređenost..

Read more

Kako je pravilno pisati: neodredženo ili neodređeno? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što nije točno utvrđeno, što nije propisano. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati neodređen, neodređena, neodređ..

Read more

Kako je pravilno pisati: nazočnost ili nazoćnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava činjenica da se netko nalazi na mjestu gdje se nešto zbiva. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nazočnost, nazočnosti, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: nazoćan ili nazočan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je na mjestu gdje se nešto zbiva. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nazočan, nazočna, nazo..

Read more

Kako je pravilno pisati: nazočnošću ili nazoćnošću? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o instrumentalu jednine imenice ženskog roda nazočnost kojom se označava činjenica da se netko nalazi na mjestu na kojem se nešto događa. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nazo..

Read more

Kako je pravilno pisati: nesvjestica ili nesvijestica? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanje bez svijesti. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nesvjestica, nesvjestice, nesvjest..

Read more

Kako je pravilno pisati: nesvijest ili nesvjest? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanje bez svijesti. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nesvijest, nesvijesti, nesvijest..

Read more

Kako je pravilno pisati: nesvjesno ili nesvijesno? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto što se događa na nesvjestan način. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ..

Read more