Tag : N

Kako je pravilno pisati: načelnik ili naćelnik? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava nosilac vlasti u gradu ili nekoj drugoj upravnoj jedinici. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati načelnik, načelnika, načelniku, načelni..

Read more

Kako je pravilno pisati: Nizozemska ili Holandija? Ovdje je riječ o dvojbi koji je pravilan naziv za zapadnoeuropsku državu s glavnim gradom Amsterdamom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilan je naziv: Nizozemska, Nizozemske, Nizozemskoj, nizozem..

Read more

Kako je pravilno pisati: neprijanjajuća ili neprianjajuća? Ovdje je riječ o pridjevu koji označava da se radi o materijalu koji ne prianja. Dolazi od niječne čestice ne i glagola prianjati. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše neprianjajući, neprianjajuća, neprianjajuće, neprianjaju..

Read more

Kako je pravilno pisati: nogi ili nozi? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice noga. Pravilno je da se sibilarizacija provodi i stoga je ispravno pisati: nozi. Primjeri pravilne uporabe jesu: Imala je veliki madež na nozi, Do..

Read more

Kako je pravilno pisati: nesreča ili nesreća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda. Tvori se od prefiksa ne- i imenice sreća. Pravilno se piše: nesreća, nesreći, nesrećo, nesrećom, nesrećama, nesre..

Read more

Kako je pravilno pisati: nesrećan ili nesretan? Ovdje je riječ o pridjevu muškog roda i označava ono što nema sreće, ne sadrži sreću. Tvori se od prefiksa ne- i pridjeva sretan. Pravilno se piše: nesretan, nesretni, nesretna, nesretnom, nesretnih, nesretn..

Read more

Kako je pravilno pisati: nesvjesnost ili nesvijesnost? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja je na prvom slogu naglašena kratkouzlaznim naglaskom. Pravilno se piše: nesvjesnost, nesvjesnosti, nesvjesnošću, nesvjesnost..

Read more

Kako je pravilno pisati: načelničin ili naćelnićin? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o posvojnom pridjevu koji označava da nešto pripada načelnici. Pravilno se piše: načelničin, načelničino, nač..

Read more

Kako je pravilno pisati: načelnost ili naćelnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava osobinu onog koje je načelno. Pravilno se piše s glasom /č/: načelnost, načelnošću, načelnosti, načelnost..

Read more

Kako je pravilno pisati: naćelnica ili načelnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja označava žensku osobu koja upravlja manjom upravnom jedinicom. Pravilno se piše s glasom /č/: načelnica, načelnice, načelnicom, načelnic..

Read more