Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: R

Razrijediti ili razrjediti?

Kako je pravilno pisati: razrijediti ili razrjediti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovaj glagol u korijenu riječi ima praslavenski i staroslavenski oblik: rědъkъ, odnosno hrvatski: rijedak. Glagol je naglašen dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: razrijediti. Također je ispravno: razrijedim, . . . Pročitaj više

Razrijeđen ili razrjeđen?

Kako je pravilno pisati: razrjeđen ili razrijeđen? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovaj oblik, glagolski pridjev trpni ili pasivni, dolazi od glagola razrijediti. Glagol označava ‘učiniti nešto rijetkim ili smanjiti koncentaciju nečega’. Glagolski pridjev trpni pravilno se piše: razrijeđen, razrijeđena, razrijeđeno, . . . Pročitaj više

Razriješiti ili razrješiti?

Kako je pravilno pisati: razriješiti ili razrješiti? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Rijeka ili rjeka?

Kako je pravilno pisati: rijeka ili rjeka? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Rijedak ili rjedak?

Kako je pravilno pisati: rijedak ili rjedak? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Riješiti ili rješiti?

Kako je pravilno pisati: riješiti ili rješiti? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Rečenica ili rećenica?

Kako je pravilno pisati: rečenica ili rećenica? Dvojbeu pisanju između glasova č i ć veoma su česte u hrvatsko jeziku. Ova imenica dolazi od oblika ‘riječ’ koja pak dolazi do praslavenskog i staroslavenskog rěčь. Prailno se piše: rečenica, rečenice, rečenici, rečenicom, rečenicama, rečenični, rečenična…

Riječ ili rijeć?

Kako je pravilno pisati: riječ ili rijeć? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Račun ili raćun?

Kako je pravilno pisati: račun ili raćun? Dvojbe u pisanju između glasova č i ć veoma su česte u hrvatskom jeziku. Imenica muškog roda pravilno se piše s glasom /č/: račun. Također je pravilno: računa, računom, računi, računima, računski, predračun, izračun, računati, računalo…

Ručak ili rućak?

Kako je pravilno pisati: ručak ili rućak? Imenica u značenju ‘glavni obrok koji se uzima sredinom dana’ naglašena je dugouzlaznim naglaskom. Pravilno ju je pisati s glasom /č/: ručak. Također, pravilno je pisati: ručka, ručku, ručkom, ručkovi, ručati, ručam, ručaš, ručali, ručale…