Kako se piše pravilno na hrvatski?

Riječ ili rijeć?

Kako je pravilno pisati: riječ ili rijeć?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Ova je imenica ženskog roda naglašena dugosilaznim naglaskom i dolazi od praslavenskog i staroslavenskog: rěčь. U hrvatskom standarndom jeziku pravilno se piše: riječ, riječi, riječima, riječju…

Primjeri:

  • Riječi su prazne ako iza njih ne stoje djela.
  • To su samo riječi i ništa više.
  • Riječi čine rečenice, a rečenice nagomilane su romani.
  • Riječ je ono što grije dušu bolje od vina.
  • Riječi su kao i ljudi, mnogo ih je, i mnoge su lijepe.
  • O riječima je mogla govoriti do kasno u noć.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda riječ, riječi, riječima, riječju. Pravilno se piše s č i imenica rječnik.