Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: R

Rascjep ili rascijep?

Kako je pravilno pisati: rascijep ili rascjep? Ovdje je riječ o imenici koja označava razbijanje neke zajednice ili cjeline. Može se zamijeniti s imenicama razlaz ili raskid. Dolazi od glagola rascijepati, a pravilno se piše: rascjep. Pravilno je također: rascjepa, rascjepu, rascjepom, rascjepima…

Rješenje ili riješenje?

Kako je pravilno pisati rješenje ili riješenje? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Rjeđe ili rijeđe?

Kako je pravilno pisati: rjeđe ili rijeđe? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Takve su dvojbe vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika. Neke od češćih grešaka u pisanju su pogrešno pisanje pridjeva: ljep (umjesto pravilnog lijep), viječan (umjesto . . . Pročitaj više

Rascijepiti ili rascjepiti?

Kako je pravilno pisati: rascijepiti ili rascjepiti? Dvoje u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovaj glagol u svom korijenu ima praslavenski oblik cěpъ (hrvatski cijep). Glagol je naglašen dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: rascijepiti. Ispravno je pisati: rascijepim, rascijepiš, rascijepili, rascijepile, . . . Pročitaj više

Razgorijevati ili razgorjevati?

Kako je pravilno pisati: razgorijevati ili razgorjevati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovaj glagol u svom korijenu ima praslavenski i staroslavenski oblik gorěti. Taj glagol u hrvatskom jeziku glasi gorjeti i naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. Nesvršeni oblik glagol naglašen je dugouzlaznim . . . Pročitaj više

Razlijegati ili razljegati?

Kako je pravilno pisati: razlijegati ili razljegati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Glagol u svojem korijenu ima praslavenski i staroslavenski glagol: ležati. Odnosno, nesvršeni glagol koji glasi lijegati i naglašen je dugouzlaznim naglaskom. Ovaj glagol tvoren s prefiksom raz- pravilno se piše: razlijegati se. Pravilno je . . . Pročitaj više

Razriješiti ili razrješiti?

Kako je pravilno pisati: razriješiti ili razrješiti? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Razrijeđen ili razrjeđen?

Kako je pravilno pisati: razrjeđen ili razrijeđen? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovaj oblik, glagolski pridjev trpni ili pasivni, dolazi od glagola razrijediti. Glagol označava ‘učiniti nešto rijetkim ili smanjiti koncentaciju nečega’. Glagolski pridjev trpni pravilno se piše: razrijeđen, razrijeđena, razrijeđeno, . . . Pročitaj više

Rijeka ili rjeka?

Kako je pravilno pisati: rijeka ili rjeka? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Rijedak ili rjedak?

Kako je pravilno pisati: rijedak ili rjedak? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više