Tag : U

Kako je pravilno pisati: uveličavanje ili uvelićavanje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola uveličavati. Naglašena dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uveličavanje, uveličavanja, uveličava..

Read more

Kako je pravilno pisati: ušteđevina ili uštedževina? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava ušteda. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ušteđevina, ušteđevini, ušteđev..

Read more

Kako je pravilno pisati: uštedživati ili ušteđivati? Dvojbe u pisanju između glasova /đ/ i /dž/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači ostvariti neku uštedu. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ušteđivati, ušteđujem, ušteđuj..

Read more

Kako je pravilno pisati: uveličavati ili uvelićavati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu u značenju ‘pretjerati u izražavanju, učiniti ljepšim’. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: uveličavati, uveličavao, uveličavala, uveličavalo, uveličav..

Read more

Kako je pravilno pisati: uobićajiti ili uobičajiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači postati običaj. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uobičajiti, uobičajim, uobičaj..

Read more

Kako je pravilno pisati: usisavač ili usisivač? U ovoj dvojbi radi se o tome koja je ispravna imenica, usisivač ili usisavač, a obje imaju isto značenje. Također, obje se imenice koriste u hrvatskom jeziku. Kod neke riječi može se odrediti njezina tvorba i tako vidjeti od čega je nastala. U ovom slučaju riječ je o ..

Read more

Kako je pravilno pisati: usisavač ili usisavać? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava uređaj koji u sebe uvlači prašinu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati usisivač, usisivača, usisiva..

Read more

Kako je pravilno pisati: usisač ili usisać? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava uređaj koji u sebe uvlači prašinu. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati usisač, usisača, usisa..

Read more

Kako je pravilno pisati: uobičajen ili uobićajen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je u običaju, što se obično događa. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uobičajen, uobičajena, uobičaj..

Read more