Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: U

Ubuduće ili u buduće?

Kako je pravilno pisati: ubuduće ili u buduće? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, . . . Pročitaj više

Unutarnji ili unutrašnji, unutarnja ili unutrašnja…?

Kako je pravilno pisati: unutarnji ili unutrašnji, unutarnja ili unutrašnja…? Ovi pridjevi u značenju ‘koji je unutar nečega, u nečemu’ nepotpuni su sinonimi što znači da su zamjenjivi u gotovo svim kontekstima.Neki jezikoslovci smatraju da ipak oblik unutarnji odnosi se više na apstraktne i nematerijalne odnose, a oblik unutrašnji više . . . Pročitaj više

Utjelovljuje ili utijelovljuje?

Kako je pravilno pisati: utijelovljuje ili utjelovljuje? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o trećem licu jednine glagola utjelovljivati. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati utjelovljuje.

Uradio ili uradijo?

Kako je pravilno pisati: uradio ili uradijo? Dvojbe poput ove, uradio ili uradijo, česte su u hrvatskom jeziku. Odnosno, riječ je o dvojbama u ispravnom pisanju glagolskog pridjeva radnog u muškom rodu. Tako se često dvoji piše li se pravilno htio ili htjeo (gdje je pravilno htio), volio ili voljeo . . . Pročitaj više

Umiješanost ili umješanost?

Kako je pravilno pisati: umiješanost ili umješanost? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati umiješanost, umiješanosti, umiješanostima…

Usredotočen ili usredotoćen?

Kako je pravilno pisati: usredotočen ili usredotoćen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu pasivnom koji dolazi od glagola usredotočiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati usredotočen, usredotočena, usredotočen…

Usredotočena ili usredotoćena?

Kako je pravilno pisati: usredotoćena ili usredotočena? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu pasivnom koji dolazi od glagola usredotočiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati usredotočena, usredotočeni, usredotočen…

Uopćenje ili uopčenje?

Kako je pravilno pisati: uopčenje ili uopćenje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda koja znači predati se nečemu. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uopćenje, uopćenja, uopćenju…

Uopćavati ili uopčavati?

Kako je pravilno pisati: uopćavati ili uopčavati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači misliti ili govoriti općenito. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uopćavati, uopćavam, uopćavaš…

Uopćenost ili uopčenost?

Kako je pravilno pisati: uopčenost ili uopćenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo nečega što je uopćeno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uopćenost, uopćenosti, uopćenošću…