Tag : U

Kako je pravilno pisati: uobičajenost ili uobićajenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava nešto što je uobičajeno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uobičajenost, uobičajenosti, uobičajenost..

Read more

Kako je pravilno pisati: uobićajeno ili uobičajeno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uobičajeno, uobičajeni, uobičaj..

Read more

Kako je pravilno pisati: uskličnikom ili usklićnikom? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o instrumentalu imenice uskličnik i pravilno se piše s glasom /č/. Primjer pravilne uporabe jest: Usklična rečenica završava se usk..

Read more

Kako je pravilno pisati: ušićariti ili ušičariti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači izvući neku korist. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ušićariti, ušićarim, ušićar..

Read more

Kako je pravilno pisati: učilišni ili ućilišni? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi ili pripada učilištu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati učilišni, učilišnog, učiliš..

Read more

Kako je pravilno pisati: ukućani ili ukučani? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nominativu množine imenice koja označava člana kućanstva. Pravilno se piše ukućani, ukućanin, ukućanina, ukućan..

Read more

Kako je pravilno pisati: utrci ili utrki? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice utrka. Pravilno je da se glasovna promjena provodi i piše se: utrci. Primjer pravilne uporabe jest sljedeći: Sudjelovao j..

Read more

Kako je pravilno pisati: ucjenio ili ucijenio? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu aktivnom glagola ucijeniti. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati..

Read more

Kako je pravilno pisati: ucijenila ili ucjenila? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu aktivnom glagola ucijeniti. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ..

Read more

Kako je pravilno pisati: uzvračanje ili uzvraćanje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola uzvraćati. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati uzvraćanje, uzvraćanja, uzvraća..

Read more