Tag : V

Kako je pravilno pisati: vočarica ili voćarica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osoba koja prodaje voće. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati voćarica, voćarice, voćar..

Read more

Kako je pravilno pisati: vočarnica ili voćarnica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava prodavaonica voća. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati voćarnica, voćarnice, voćarn..

Read more

Kako je pravilno pisati: vočarna ili voćarna? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava prodavaonica voća. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati voćarna, voćarne, voćarni, voćar..

Read more

Kako je pravilno pisati: vojnićki ili vojnički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na vojnike ili na način vojnika. Naglašeni su kratkouzlaznim jezikom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vojnički, vojničkog, vojničkom, ..

Read more

Kako je pravilno pisati: vojnićina ili vojničina? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o uvećanici imenice vojnik. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vojničina, vojničine, vojničini, vojniči..

Read more

Kako je pravilno pisati: vojničič ili vojničić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice vojnik. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vojničić, vojničića, vojniči..

Read more

Kako je pravilno pisati: vojnićiti ili vojničiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači regrutirati nekoga u vojsku. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vojničiti, vojničim, vojnič..

Read more

Kako je pravilno pisati: videosnimki ili videosnimci? Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija kod dativa i lokativa imenice videosnimka. Pravilno je da se sibilarizacija provodi i točan oblik glasi: videosnimci. Primjer pravilne uporabe jest: Razgovarali su o posljednjoj vi..

Read more

Kako je pravilno pisati: vodotporan ili vodootporan? Ovdje je riječ o pridjevu koji dolazi od imenice voda i pridjeva otporan. Označava ono što je nepropusno i štiti od vlage. Pravilno se piše: vodootporan, vodootpornog, vodootpornim, vodootpornih, vodootpo..

Read more

Kako je pravilno pisati: voćki ili voćci? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice voćka. U ovom slučaju radi se o iznimci od glasovne promjene budući da imenica završava na -ćka. Stoga je pravilno pisati: voćki. Primjer pravilne uporabe jest: Šećemo prema njezin..

Read more