Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: V

Velika Jabuka ili velika jabuka?

Kako je pravilno pisati: Velika Jabuka ili velika jabuka? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja velikog i malog početnog slova. Neka od poznatijih pravila su ona o pisanju velikim početnim slovom početka rečenice, vlastitih imena i prezimena, nadimaka. Neko od manje poznatih pravila jest da se kolokvijalni nazivi . . . Pročitaj više

Viječnik ili vijećnik?

Kako je pravilno pisati: viječnik ili vijećnik? Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi. Nažalost, . . . Pročitaj više

Vradžbina ili vrađbina?

Kako je pravilno pisati: vradžbina ili vrađbina? U hrvatskom jeziku često se dvoji kod pisanja glasova /dž/ i /đ/. Mnogim govornicima hrvatskog jezika ta dva glasa su toliko slična da ih često ne razlikuju te teško određuju kad se koji koristi. No, u hrvatskom standardnom jeziku ipak postoje oba glasa . . . Pročitaj više

Vodka ili votka?

Kako je pravilno pisati: vodka ili votka? Imenica označava vrstu alkoholnog pića koja se proizvodi fermentacijom i destilacijom krumpira ili žitarica. Vjerojatno je ovo žestoko piće većini ljudi jedna od prvih asocijacija na površinom najveću zemlju na svijetu – Rusiju. U ruskom jeziku ovo se piće naziva: Во́дка. U hrvatskoj . . . Pročitaj više

Vjetrobranska ili vijetrobranska?

Kako je pravilno pisati: vijetrobranska ili vjetrobranska? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na vjetrobran. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vjetrobranska, vjetrobranske, vjetrobranskoj…

Vjetrenjača ili vjetrenjaća?

Kako je pravilno pisati: vjetrenjaća ili vjetrenjača? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava mlin pokretan snagom vjetra. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vjetrenjača, vjetrenjače, vjetrenjači…

Video format, video-format ili videoformat?

Kako je pravilno pisati: video format, videoformat ili video-format? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Naime, radi se o prefiksoidu video koji se uvijek piše sastavljeno, odnosno spojeno. Pravilno se piše videoformat, videoformata, videoformatu…

Vađenje ili vadženje?

Kako je pravilno pisati: vađenje ili vadženje? Dvojbe u pisanju između glasova /dž/ i /đ/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskoj imenici koja dolazi od glagola vaditi. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vađenje, vađenja, vađenju…

Večernica ili većernica?

Kako je pravilno pisati: većernica ili večernica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava biljka iz roda krstašica. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati večernica, večernice, večernici, večernicom…

Večernjak ili Većernjak?

Kako je pravilno pisati: Večernjak ili Većernjak? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava poznati dnevni list. Naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati Večernjak, Večernjaka, Večernjaku…