Tag : Z

Kako je pravilno pisati: zaćepljenje ili začepljenje? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda koja je naglašena dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati začepljenje, začepljenja, začepljenju, začepljen..

Read more

Kako je pravilno pisati: zaćepljenost ili začepljenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda koja je naglašena kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati začepljenost, začepljenosti, začepljenost..

Read more

Kako je pravilno pisati: zatvarački ili zatvaraćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na zatvarače. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zatvarački, zatvaračkog, zatvarač..

Read more

Kako je pravilno pisati: zakoćiti ili zakočiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači zaustaviti nešto kočnicom. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zakočiti, zakočim, zakočiš, zako..

Read more

Kako je pravilno pisati: zakoćen ili zakočen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola zakočiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zakočen, zakočena, zakoč..

Read more

Kako je pravilno pisati: zakočenost ili zakoćenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina nečega što je zakočeno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je psiati zakočenost, zakočenosti, zakočenost..

Read more

Kako je pravilno pisati: zaćahuren ili začahuren? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola začahuriti se. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati začahuren, začahurena, začahur..

Read more

Kako je pravilno pisati: začahurenost ili zaćahurenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je začahuren. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati začahurenost, začahurenosti, začahurenoš..

Read more

Kako je pravilno pisati: zloćudni ili zločudni? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o određenom obliku pridjeva kojim se označava nešto zle ćudi. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zloćudan, zloćudna, zloću..

Read more

Kako je pravilno pisati: zločudno ili zloćudno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojima se označava nešto suprotno dobroćudnom. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ..

Read more