Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oznaka: Z

Za sada ili zasada?

Kako je pravilno pisati: za sada ili zasada? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Ovdje je zapravo riječ o dvojbi između pisanja oblika za sad ili zasad. Sad ima na kraju navezak a koji ne mijenja značenje.Kod dvojbe u pisanju za sad ili zasad, odgovor je da . . . Pročitaj više

Zaredom zajedno ili odvojeno?

Piše li se pravilno zaredom zajedno ili odvojeno? U ovom slučaju riječ je o dvjema različitim jezičnim pojavama. Pišući odvojeno, za redom, riječ je o prijedlogu za koji dolazi uz imenicu u instrumentalu. Takvo rastavljeno pisanje pravilno je u primjerima poput:Išli smo za redom dječaka koji su veselo stupali.Odlučili smo . . . Pročitaj više

Zarez ispred ili?

Piše li se pravilno zarez ispred ili? Zarez je interpunkcijski znak kojim se odvajaju riječi u rečenici, dijelovi rečenice i surečenice. U hrvatskom pravopisu postoje pravila o korištenju zareza. Primjerice, vokativ se odvaja zarezom ili zarezima, kao u primjerima:Nina, gdje mi je automobil?Donesi mi, majko, tu čašu sa stola. Zarezom . . . Pročitaj više

Zadaci ili zadatci?

Kako je pravilno pisati: zadaci ili zadatci? Ovdje je riječ o dvojbi između dvaju načina pisanja imenice muškog roda zadatak u nominativu množine. U tvorbi nominativa množine najprije se događa glasovna promjena nepostojani a – zadatak > zadatki. Onda se događa glasovna promjena sibilarizacija gdje se glas k ispred glasa . . . Pročitaj više

Za sad ili zasad?

Kako je pravilno pisati: za sad ili zasad? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja. Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, . . . Pročitaj više

Za redom ili zaredom?

Kako je pravilno pisati: za redom ili zaredom? Kad je riječ o sastavljenom odnosno spojenom i nesastavljenom odnosno razdvojenom pisanju riječi, postoje tri različita načina pisanja. U nesastavljenom pisanju riječi se pišu odvojeno, s bjelinom između (ne radi, ne želi, ne vidimo). Kod sastavljenog pisanja riječi se pišu bez bjeline . . . Pročitaj više

Zračak ili zraćak?

Kako je pravilno pisati: zračak ili zraćak? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu ili umanjenici imenice zrak. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zračak, zračka, zračku, zračkom…

Zvjerka ili zvijerka?

Kako je pravilno pisati: zvjerka ili zvijerka? U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao . . . Pročitaj više

Zvijerstvo ili zvjerstvo?

Kako je pravilno pisati: zvijerstvo ili zvjerstvo? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici srednjeg roda kojom se označava okrutno djelo. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zvjerstvo, zvjerstva, zvjerstvu…

Zviježđe ili zviježdže?

Kako je pravilno pisati: zviježđe ili zvježdže? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /dž/ i /đ/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o zbirnoj imenici kojom se označava skupina zvijezda. Naglašena je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati zviježđe, zviježđa, zviježđu…