Banjoj Luci ili Banja Luci?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: Banja Luci ili Banjoj Luci? Ovdje se radi o dativu i lokativu imenice Banja Luka. Premda prvi dio naziva grada (Banja) zvuči kao imenica, zapravo se radi o pridjevu starije tvorbe u značenju banova. Stoga je pravilan dativ i lokativ ove imenice Banjoj Luci. Pravilna uporaba glasi: Bilo smo u Banjoj Luci prošle zime. Idemo prema Banjoj Luci.

OSTAVITE KOMENTAR