Luki ili Luci?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: Luki ili Luci? Ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice Luka. Radi se o iznimci budući da je riječ o osobnim imenima. Tako da se pravilno piše: Luki. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Reci to Luki, Idemo prema Luki.

LEAVE A COMMENT