Kako se piše pravilno na hrvatski?

Luki ili Luci?

Kako je pravilno pisati: Luki ili Luci?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa i prelaze u c, z, s. Sibilarizacija se provodi kod recimo kratke množine (vuk – vuci), dativa i lokativa jednine (noga – nozi).

Kao i kod drugih glasovnih promjena, i sibilarizacija ima svoje iznimke, odnosno slučajeve kad se ne provodi. Primjerice, kod imenice liga – ligi ili baka – baki.

Dakle, ovdje je riječ o tome provodi li se glasovna promjena sibilarizacija u dativu i lokativu imenice Luka. Radi se o iznimci budući da je riječ o osobnim imenima. Tako da se pravilno piše: Luki. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći: Reci to Luki, Idemo prema Luki. Navest ćemo još neke primjere pravilne uporabe.

Primjeri:

  • Rekla sam Luki sve što znam o tome.
  • Idemo k Luki pa ćemo kod njega gledati utakmicu.
  • Razgovarali su o Luki i njegovu razuzdanom ponašanju.
  • Prema Luki idemo, on nas čeka u parku već pola sata.
  • Unatoč Luki i njegovu prigovaranju, stigli smo sve razgledati.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše dativ i lokativ vlastitog imena Luka – Luki. Odnosno, ne provodi se glasovna promjena sibilarizacija. Kod opće imenica luka provodi se glasovna promjena sibilarizacija: luka – luci.