Kako se piše pravilno na hrvatski?

Poslije ili poslje?

Kako je pravilno pisati: poslije ili poslje?

U hrvatskom jeziku najčešće se dvoji u korištenju oblika /ije/ i /je/. Kako postoje ikavski i ekavski govori u našim narječjima, teško je naučiti kako pisati u hrvatskom standardnom jeziku lipo i lepo, vridan i vredan, brig i breg, piva i peva, i drugo.

Upravo kod primjera gdje smo se drugačije odmalena naučili govoriti najteže nam je svladati pravilne oblike u hrvatskom standardnom jeziku.

Ovdje je riječ o prilogu i prijedlogu koji dolazi od praslavenskog i staroslavenskog oblika poslě. U hrvatskom standardnom jeziku naglašen je kratkosilaznim naglaskom na prvom slogu i pravilno se piše poslije.

Pojavljuje se i u frazi – (nicati) kao gljive poslije kiše, te u poslovici – poslije kiše dolazi sunce.

Primjeri:

  • Izađi na ploču poslije Marka.
  • Poslije kiše uvijek dolazi sunce.
  • Poslije ću ti sve reći, kad gosti odu.
  • Poslije svega što je bilo, ja ti nudim zagrljaj.
  • On je došao poslije, nije stigao na vrijeme.
  • Ti si došao poslije mene, nije pošteno da ideš prvi.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše prijedlog, prilog i veznik poslije.