Kako se piše pravilno na hrvatski?

Crtaći ili crtači?

Kako je pravilno pisati: crtaći ili crtači?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Oblici riječi crtaći i crtači točni su, no riječi imaju različito značenje. Crtaći jest pridjev, te je pravilno upotrebljavati: crtaći pribor, crtaći papir i slično. S druge strane, crtači jest nominativ množine crtač. Tako je pravilno reći tehnički crtač, crtač fotorobota, crtač stripa i slično. Dakle, pravilno je koristiti oblike crtaći i crtači, no valja razlikovati kad je riječ o pridjevu, a kad o imenici. Pravilno je pisati i crtaći i crtači.

Primjeri:

  • Ostavio je svoj crtaći pribor razbacan po stolu.
  • Možeš li mi kupiti posebni crtaći papir?
  • Imao je svoj posebni crtaći stol za svoje umjetničke aktivnosti.
  • Crtači su se okupili na svojoj godišnjoj konferenciji u Zagrebu.
  • Mi smo bili odlični crtači, ali slabo smo se snalazili s računalom.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica u nominativu množine crtači i pridjev crtaći (crtaći pribor, crtaći papir – u značenju za crtanje).