Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ne valja ili nevalja?

Kako je pravilno pisati: ne valja ili nevalja?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Ovdje je riječ o tome piše li se niječna čestica ne skupa ili odvojeno s glagolom.

Niječnica ne piše se skupa odnosno sastavljeno s imenicama – neznanje, nemir, nesreća, nebriga… S pridjevima se također piše skupa to jest sastavljeno – nevoljen, nepoznat, nepriznat, nestalan, nepristran…

No, kod glagola pravilno je pisati niječnu česticu ne odvojeno od glagola.

U ovom primjeru riječ je o prezentu glagola valjati koji glasi
Ne valjam
Ne valjaš
Ne valja
Ne valjamo
Ne valjate
Ne valjaju

Pridjev od istog glagola glasi nevaljan – piše se skupa, sastavljeno. (Kupili smo nevaljan proizvod na sniženju.)

Kod imenica također je sastavljeno pisanje, nevaljanost i nevaljalac. (Nevaljanost proizvoda nismo uspjeli dokazati. Njegov sin bio je pravi nevaljalac.)

Primjeri:

  • Ovaj sir ne valja ništa, možeš ga i baciti.
  • Ne valja pisati gluposti na internetu, to ja najbolje znam.
  • Ne valja psovati, posebice pred svećenikom.
  • Znaš da ne valja izbjegavati svoje obaveze.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše odvojeno odnosno rastavljeno – ne valja.