Kako se piše pravilno na hrvatski?

Miješati ili mješati?

Kako je pravilno pisati: miješati ili mješati?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Takve su dvojbe vrlo česte u hrvatskom jeziku i predstavljaju problem velikom broju govornika.

Neke od češćih grešaka u pisanju su pogrešno pisanje pridjeva: ljep (umjesto pravilnog lijep), viječan (umjesto pravilnog vječan) i tako dalje. Kod imenica to su vjest (umjesto pravilnog vijest), sijećanje (umjesto pravilnog sjećanje), cjena (umjesto pravilnog cijena) i druge.

Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji je naglašen dugouzlaznim naglaskom. Dolazi od praslavenskog i staroslavenskog oblika měšati. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše s /ije/ – miješati. Pravilno se piše i imenica miješalica (miješalice, miješalicama, miješalici…) kao i glagolska imenica miješanje.

Primjeri:

  • Cijeli dan su na užasnim vrućinama morali miješati beton.
  • Njihov zadatak je bio peći kruh, s njegov miješati sastojke.
  • Morali su miješati kruške i jabuke kako bi dobili cjelovitu smjesu.
  • Miješali smo u jednom loncu šparoge s jajima, a u drugom blitvu.
  • Znali su mnogo jezika, ali su ih često znali i miješati.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše nesvršeni glagol miješati. Pravilno se piše miješala, miješali, miješalo, miješam, miješaš, miješajte…