Kako se piše pravilno na hrvatski?

Do sad ili dosad?

Kako je pravilno pisati: do sad ili dosad?

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja.

Radi se o prilogu vremena u značenju do ovoga trenutka, do ovoga časa. Pravilno ga je pisati spojeno tj. skupa: dosad.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Dosad nisi ništa napravio, sram te bilo.
Pa ja dosad nisam stala, a ti samo ležiš.
Ti si dosad bio moj najdraži učenik, ali više nisi.
Dosad je sve bilo dobro, ali kažu da je doba jeftine hrane prošlo.
Ti si dosad meni bio sve, a sada si ništa.

*U svrhu naglašavanja piše se često do sada, kao u sljedećim primjerima:
Do sada je bilo jedno, a od sada će biti drugo.
Sve do sada će biti zaboravljeno.
To si morao napisati do sada.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše prilog dosad. Radi naglašavanja često se piše sličan oblik: do sada.