Kako se piše pravilno na hrvatski?

Do sad ili dosad?

Kako je pravilno pisati: do sad ili dosad?

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja.

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno. Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Radi se o prilogu vremena u značenju do ovoga trenutka, do ovoga časa. Pravilno ga je pisati spojeno tj. skupa: dosad.

Primjeri:

  • Dosad nisi ništa napravio, sram te bilo.
  • Pa ja dosad nisam stala, a ti samo ležiš.
  • Ti si dosad bio moj najdraži učenik, ali više nisi.
  • Dosad je sve bilo dobro, ali kažu da je doba jeftine hrane prošlo.
  • Ti si dosad meni bio sve, a sada si ništa.

*U svrhu naglašavanja piše se često do sada, kao u sljedećim primjerima:

  • Do sada je bilo jedno, a od sada će biti drugo.
  • Sve do sada će biti zaboravljeno.
  • To si morao napisati do sada.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše prilog dosad. Radi naglašavanja često se piše sličan oblik: do sada.