Kako se piše pravilno na hrvatski?

Napravio ili napravijo?

Kako je pravilno pisati: napravio ili napravijo?

U ovoj dvojbi riječ je o pravilnom pisanju glagolskog pridjeva radnog ili aktivnog glagola napraviti – napravijo ili napravio. U hrvatskom jeziku i njegovim narječjima postoji mnogo varijacija kad je riječ o glagolskom pridjevu radnom u muškom rodu.

Tako se često događaju dvojbe i nejasnoće u pisanju. Primjerice, kod glagola raditi (radia, radija, radil, radijo…), misliti (mislia, mislija, mislijo…), voljeti (voljeo, volijo, volio, volija, volia…).

Dakle, u nekim govorima hrvatskog jezika može se često čuti oblik napravija, napravijo i slično. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu radnom glagola napraviti koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati napravio. Također, od glagola voljeti pravilan glagolski pridjev radni u muškom rodu glasi volio, od raditi radio, od misliti mislio.

Primjeri:

  • Što mi je taj čovjek napravio od života nitko nije mogao vjerovati.
  • Napravio sam sve što je bilo u mojoj moći, ali nije bilo dovoljno.
  • Pitala me što sam napravio s njezinim biljkama.
  • Napravio je jako ukusan ručak i ona nije mogla vjerovati.
  • Što je to Marko napravio da Marta više ne želi razgovarati s njim?
  • Napravio je veliku pogrešku koja se teško ispravlja.
  • Ja sam napravio tulum o kojem se pričalo danima iza.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagolski pridjev aktivni ili radni glagola napraviti u muškom rodu – napravio. Cijeli glagolski pridjev radni glasi napravio, napravila, napravilo, napravili, napravile, napravila.